Katalog obiektów geoturystycznych II

Drugi Katalog obiektów geoturystycznych Polski, tym razem w obrębie pomników i rezerwatów przyrody, został wydany! Zachęcam do lektury na stronie http://dusty-box.pl/gb/


Książka waży ponad 2 kg, ma 719 stron, opisy w języki polskim i angielskim i zawiera dużą dawkę geologii Polski podaną w naukowo-popularnym i turystycznym sosie:)

Groty Kryształowe

Czy każdy obiekt geologiczny może być obiektem geoturystycznym?
Zapewne wystarczyłoby odpowiednio udostępnić do zwiedzania dane geostanowisko, pod warunkiem, że nie zagraża to jego zniszczeniu. I tutaj przykład unikatowego na skale światową obiektu geologicznego - rezerwat przyrody Groty Kryształowe w Wieliczce. Każde wejście powoduje zmiany mikroklimatu, a tym samym "nadtapianie" kryształów halitu. Chociaż obiekt jest przepiękny, odpowiednio oświetlony wygląda magicznie, to jednak dla ruchu turystycznego absolutnie niedostępny.

zdjęcie groty kryształowej w Wieliczce

zdjęcie kryształów halitu w grocie kryształowej w Wieliczce

zdjęcie podświetlonych kryształów halitu w grocie kryształowej w Wieliczce

zdjęcie podświetlonych kryształów halitu w grocie kryształowej w Wieliczce

zdjęcie podświetlonych kryształów halitu w grocie kryształowej w Wieliczce

The Shimabara Declaration


Podpisana w maju 2012 r. w Japonii deklaracja jest bardzo obiecująca co do roli geoedukacji na obszarach geoparków UNESCO. Do główny zadań zaliczono:
- ograniczanie skutków zniszczeń spowodowanych geozagrożeniami (np. powodzie, osuwiska) poprzez edukacje np. jak zabezpieczać się przed takimi zagrożeniami, jak gospodarować otoczeniem, aby nie być narażony na straty materialne
- ograniczanie zmian klimatu poprzez stosowanie tzw. „dobrych praktyk” np. zrównoważona turystyka
- zarządzanie naturalnymi zasobami poprzez ich zrównoważone użytkowanie
- wzmocnienie świadomości społecznej co do potrzeby ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
- rozwój współpracy różnych podmiotów w obrębie geoparków – naukowców, przedsiębiorców, mieszkańców, decydentów itp. (ech, w Polsce to szczególne wyzwanie!)
- rozpoznanie georóżnorodności jako elementu zrównoważonego rozwoju geoparków  
- praca ponad podziałami :) 

Pełny tekst deklaracji zobacz tutaj

Geoturystyka na Morzu Bałtyckim

Świetna strona o ciekawym projekcie z mnóstwem informacji o walorach geoturystycznych Morza Bałtyckiego, w szczególności o geologicznych obiektach wysp w jego obrębie:
www.centralbalticgeotourism.eu

można przeglądać przewodniki w formie pdf:
www.centralbalticgeotourism.eu/travelguides

dodatkowo bardzo interesujące filmy:
www.centralbalticgeotourism.eu/geoislandsvideos

Szkoda tylko, że brakuje tutaj polskiej części Bałtyku

Stronkę jednak bardzo polecam!!!

Geoturystyczne obiekty wodne

Roztokowe koryto rzeki Wkry w rezerwacie przyrody "Dolina Wkry" (woj. mazowieckie)


Polodowcowe jezioro oczkowe powstałe z wytapiania brył lodu podczas deglacjacji lodowcowej - rezerwat przyrody "Jezioro Łubówko" (woj. lubuskie)

Starorzecze w rezerwacie przyrody "Krajkowo" (woj. wielkopolskie)

Rynna polodowcowa wypełniona wodą z topniejącego lodowca tworzy jezioro Ciecz nad Łagowem (woj. lubuskie)

Meandrująca rzeka Rawka w rezerwacie przyrody "Rawka" (woj. mazowieckie)

Geointerpretacja

Geointerpretacja - czyli interpretowanie (przetwarzanie) wiedzy z zakresu nauk geologicznych (nauk o Ziemi) w taki sposób aby wiedza ta (język naukowy) była zrozumiała i atrakcyjna dla turystów niezależnie od wieku, stopniu wykształcenia, zdobytej wiedzy itp. Rozwój geointerpretacji uważam za jedno z najistotniejszych zadań geoturystyki. Język nauki jest często językiem hermetycznym, zrozumiałym w wąskich kręgach specjalistów zajmujących się daną dziedziną naukową. Ilość takiej literatury jest ogromna, lecz dla celów popularyzatorskich wymaga reinterpretacji.

Typowym przykładem geointerpretacji jest przedstawianie geologicznej skali czasu w skali ludzkiego zycia. Nie jest łatwo wyobrazić sobie i posługiwać się milionami lat. Stworzono więc model, gdzie wiek Ziemi czyli 4,5 mld lat zrównano z 1 rokiem. Jedna sekunda odpowiada tutaj 143 latom. O północy, z początkiem roku powstaje Ziemia, a 31 grudnia osiąga teraźniejszość. Wówczas zdarzenia w historii Ziemi zapisujemy w kalendarzu, i tak np. pierwsze ślady życia 16 kwietnia, pierwsze rośliny lądowe 28 listopada, wymarcie dinozaurów 26 grudnia, a pojawienie się człowieka 31 grudnia ok godz. 18!.  Taka skala czasu jest dla nas o wiele bardziej czytelna niż typowa tabela stratygraficzna.

Obecnie coraz więcej podręczników geologii (szczególnie tych amerykańskich) stawia na wizualizacje w interpretowaniu faktów. Pojawiają się blokdiagramy, rożnego rodzaju rysunki ułatwiające zrozumienie zagadnienia. W tym zakresie oprócz wiedzy potrzebna jest wyobraźnia, kreatywność, a także umiejętności manualne.

FUJI - „Wewnętrzna poezja natury”

Wizyta w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MAGGHA na wystawie „Góra Fuji” była wielce inspirująca.  Pokazane tam drzeworyty krajobrazowe z XIX w. dwóch artystów Hokusaia i Hiroshigego  ukazują najwyższą górę Japonii w przeróżnych perspektywach na tle życia ludzi.
Japonia leży na styku trzech płyt tektonicznych będących w ciągłym ruchu, stąd nadaktywność wulkaniczna i trzęsienia Ziemi. Fuji jest czynnym stratowulkanem.  W czasach historycznych notowano kilkanaście erupcji ,a ostatnia miała miejsce w XVIII w.
Wpływ tego obiektu geologicznego na kulturę japońską jest ogromny.  Muszę powiedzieć, że taka relacja człowiek-przyroda jest dla mnie bardzo interesująca i jest to wiedza zaniedbana szczególnie w odniesieniu do przyrody nieożywionej. Na styku kultura-natura dzieją się rzeczy niesamowite! Od praktycznego wykorzystania skał, poprzez ludzkie tragedie,  do wręcz religijnych, mistycznych uniesień. Myślę że jednym z głównych zadań geoturystyki jest pokazanie tej relacji, o czym zresztą pisze w swoich artykułach.

Na tym drzeworycie widać pracę ludzi zajmujących się pozyskiwaniem soli z nadbrzeżnych solnisk. W tle oczywiście Fuji.


Autor tego drzeworytu z niebywałą dokładnością a nawet lekkim przerysowaniem odzwierciedlił szczegóły wybrzeża klifowego 
Wielce ciekawa wystawa
POLECAM!

Piaskowiec tumliński

Niedaleko od Kielc, w miejscowości Tumlin, znajduje się ciekawy rezerwat przyrody "Kręgi Kamienne" (albo jak kto woli "Kamienne kręgi na Grodowej"). Wiśniowoczerwone piaskowce, eksploatowane nieopodal w kopalni Tumlin-Gród są nietypowe - dokumentują sedymentacje lądową w środowisku pustynnym. Mamy więc do czynienia z kopalnymi wydmami - skamieniałym fragmentem pustyni, która istniała tutaj na przełomie permu i triasu (co nie jest jeszcze rozstrzygnięte). Możemy podziwiać struktury sedymentacyjne, w szczególności wielkoskalowe warstwowanie skośne, kopalne elementy rzeźby: nisze deflacyjne, zagłębienia po kałużach, stawach, koryta cieków, a także mikrostruktury: ripplemarki, szczeliny z wysychania, zwitki błotne. Ciekawostką jest występowanie skamieniałości śladowych - tropów gadów, które odcisnęły swoje stópki na piasku :)
Wielce ciekawy obiekt geoturystyczny!Pierwszy wpis w Nowym Roku

Oj długo już nie post-uje ale to przez nadmiar obowiązków, jak zawsze:)
Ale kilka słów na ten Nowy Rok 2012:
- uważam, że geoturystyka to naprawdę przyszłość w popularyzacji nauk o Ziemi, rozwija się, a jakże, ale wciąż małe jest zainteresowanie rodzimych środowisk naukowych,
- jako nowy członek redakcji czasopisma  "Geoturystyka" widzę dużą potrzebę rozreklamowania tegoż
- jako krajowy reprezentant europejskiej organizacji ProGEO mam nadzieje na połączenie geoochrony i geoturystyki dla ochrony geostanowisk przez turystyczne ich udostępnienie, bazy obiektów to my mamy, a jakże, ale te obiekty trzeba udostępniać, zabezpieczać, promować itp.
- za najważniejsze w geoturystyce uważam geointerpretację - czyli sposoby przekazywania trudnych informacji szerokiemu gronu odbiorców, temu tematowi mam nadzieję poświęcic więcej uwagi w przyszłości
- geoparki to geoturystyka, geoparki to rozwój, geoparki to nowe miejsca pracy
- geoturystyka jest młoda i dla młodych, siły roboczej trzeba tutaj szukać;)
To tyle...
Pozdrawiam