Dziedzictwo geologiczne jako marka karpacka

W dniach 13-14 września 2014 r. w Rzeszowie odbywa się trzecia edycja międzynarodowych targów Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy. Geoturystyka też tam będzie:)Będziemy promować idee geoturystyki i geoparków oraz zachęcać do działań w tym zakresie w Karpatach. Dziedzictwo geologiczne jako marka karpacka? Obszar ten ma szczególne walory przyrodnicze występujące tutaj w formie mało przekształconej przez człowieka. Bogactwo skał i form morfologicznych daje duże możliwości dla rozwoju geoturystyki - głębokie wąwozy i doliny przełomowe, formy skałkowe, wodospady, źródła mineralne, skamieniałości, jaskinie, torfowiska, osuwiska, gołoborza, ślady zlodowaceń, górnictwo solne i naftowe, kruszce, kamień w architekturze itd. Geoparki, jako rodzaj złożonego produktu turystycznego, to oddolny ruch społeczny na rzecz promocji dziedzictwa geologicznego wpierany przez UNESCO. W Karpatach, idea geoparków pomogłaby integracji regionów i zrównoważonego ich rozwoju dla dobra przyrody i kultywowania tradycji. Zapraszamy do naszego stoiska nr 26 oraz do udziału w panelach dyskusyjnych


Panel dyskusyjny - Marka Karpacka CARPATHIABieszczady marcowe

Dość niespodziewana, cudowna wycieczka w moje ukochane Bieszczady. Karpaty Wschodnie to idealne miejsce do rozwoju geoturystyki. Z wielkim optymizmem i nadziejami... może się udać:)

Geoturystyka - co, gdzie, jak

Nowa wersja schematu z 2007 r., który pokazuje zakres oddziaływania geoturystyki w przestrzeni przyrodniczo-kulturowej. Przypomnijmy:

dziedzictwo GEOlogiczne i dziedzictwo kulturowe oparte na przyrodzie nieożywionej + GEOinterpretacja = GEOturystyka

Unikatowa, ciekawa budowa geologiczna regionu jest podstawą, ale bez tzw. zasobów ludzkich i m.in. odpowiedniej interpretacji i zakresu usług dla odwiedzających, geoturystyka nie ustnieje.

Zwracam szczególna uwagę na dziedzictwo (można tak spróbować nazwać) "geokulturowe" czyli: górnictwo, geomedycyna, geomitologia, geoart, krajobraz kulturowy, symbolika skał, minerałów czy skamieniałości itp. Warto uwzględnić te zagadnienia przy tworzeniu produktu geoturystycznego.Krzysztof Miśkiewicz

Dino-galeria

I do Galerii Krakowskiej zawitały dinozaury :)
Z wszystkich tematów około geologicznych jest niewątpliwie najbardziej atrakcyjny i przyciągający największą uwagę, w szczególności tych najmłodszych odbiorców. Przepis na atrakcje geoturystyczną: wybierz najbardziej oblegane i tłoczne miejsce i dodaj dinozaury. A co jeśli nie mamy dinozaurów? No cóż, wtedy trzeba się trochę bardziej napracować:)