Uczyć szacunku, zrozumienia, tolerancji.


   Geoturystyka jest rodzajem turystyki edukacyjnej. Taka turystyka uczy szacunku do przyrody, dziedzictwa kulturowego i ludzi, których poznajemy podczas podróżowania. Mówi się, że można nauczyć się wszystkiego, ale czy możemy nauczyć się empatii??? 

   Z wielu badan wynika, iż edukacja przyrodnicza uwrażliwia, a uczenie się w terenie daje lepsze efekty. 

   Odpowiedzialne podróżowanie to świadome podróżowanie (http://pozornie-zalezna.blog.pl/teksty-o-swiadomym-podrozowaniu). Zanim wybierzemy się w podróż poczytajmy o regionie, ludziach i ich zwyczajach, kupujmy lokalne produkty, nie zostawiajmy śmieci i zachowujmy się z szacunkiem do ludzi i przyrody. Dodatkowo, odpowiedzialne podejście touroperatorów do biznesu zwiększa szansę na utrwalenie dobrych nawyków (http://odpowiedzialnybiznes.pl). Jeśli szanujemy przyrodę, będziemy też szanować siebie nawzajem. 
 
turystyka odpowiedzialna   Edukacja zawsze jest potrzebna, ale dzisiaj wyjątkowo. Brak wiedzy prowadzi do niezrozumienia, niezrozumienie do strachu, a strach do agresji. Wszyscy uczmy się więc przez całe życie.

"Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć, aby zmienić świat." Nelson Mandela

Produkty geoturystyczne w Sudetach

Dr Mateusz Rogowski z Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawia produkty geoturystyczne Sudetów. Jest to jeden z najciekawszych regionów geoturystycznych Polski, zarówno pod względem potencjału jak i gotowych geo-produktów. Unikatowe formy geomorfologiczne, skały, minerały czy procesy geologiczne, a także dziedzictwo górnicze i kamień w architekturze są promowane w różny sposób: wulkanizm Sudetów pod hasłem Kraina Wygasłych Wulkanów, wyeksponowane formy skałkowe na szlakach turystycznych, udostępniona do zwiedzania Jaskinia Niedźwiedzia, kamienie ozdobne na Lwóweckim Lecie Agatowym czy w Muzeum Ziemi JUNA, złoto w udostępnionych kopalniach, muzeach i na Mistrzostwach w Płukaniu Złota w Złotoryi, kopalnie uranu, srebra, miedzi czy węgla kamiennego i wiele innych. Ciekawą inicjatywą jest Sudecka Zagroda Edukacyjna W Dobkowie. Istnieją liczne propozycje geoparków wraz z geoparkiem krajowym w Karkonoszach.

Artykuł można przeczytać tutaj. Polecam!

I Ogólnopolskie Forum pt "GEO-PRODUKT: od geologii do produktu turystycznego"


geo-produkty to taki rodzaj materiałów, obiektów, usług, wydarzeń, idei itp., które mają powiązania z geologią i obiektami geologicznymi i górniczymi (np. skały, minerały, skamieniałości, jaskinie, formy skałkowe, wodospady, źródła, jeziora, przełomy rzeczne, góry, nieczynne kamieniołomy itp.), Forum skierowane jest m.in. do tych, którzy chcieliby poszerzyć ofertę turystyczną o zagadnienia geologiczno-górnicze

Klasyfikacja geo-produktów wraz z przykładami:


Prezentacja dotycząca geoproduktów: link

Strzegowo, Mamut i Dolina WkryGmina Strzegowo postawiła na geoturystykę:) W miejscowości o tej samej nazwie, położonej nad przepiękną rzeką Wkrą, utworzono Centrum Kulturowo – Historyczne „Kantor Młyński”. Miejsce to nawiązuje do typowego geodziedzictwa rzek – czyli wykorzystanie przez człowieka geologicznych sił natury, w tym wypadku energii wodnej. Znajdował się tutaj młyn oraz obecne są pozostałości infrastruktury hydrotechnicznej (patrz - informator o gminie Strzegowo link)

Gmina wykorzystała nie tylko to dziedzictwo geologiczno-kulturowe ale również dziedzictwo zlodowaceń. Główną atrakcją geoturystyczną jest niewątpliwie naturalnych rozmiarów model mamuta oraz lapidarium z głazów narzutowych (tzw. eratyki) wraz z tablicą informacyjną. Ekspozycja skał nie jest przypadkowa – głazy narzutowe pogrupowano w zależności od ich miejsca pochodzenia (różne rejony Skandynawii i Bałtyku) skąd zostały przytransportowane przez lądolód do Polski. Bardzo ciekawa to ekspozycja, brakuje jednak nazw skał przy samych głazach, co powoduje iż trzeba się cofać do tablicy za każdym razem.

Oferta geoturystyczna gminy Strzegowo to także dwie trasy z elementami geologicznymi: „Pętlą wokół Wkry” (link) oraz „Na wzniesienia Mławskie” (link). Długość każdej z tych tras przekracza 20 km więc raczej nie są to ścieżki spacerowe. Sporo informacji geologicznych można przeczytać na tablicy informacyjnej nieopodal urzędu gminy w centrum Strzegowa. Dodatkowo w „Kantorze Młyńskim” zaprojektowano wystawę „Czas Mamuta”. Szkoda tylko, że w czasie urlopowym, a więc największej aktywności turystycznej, Centrum jest nieczynne. 

Nad merytoryczną stroną czuwa Państwowy Instytut Geologiczny, warto zobaczyć informator i mapę geologiczno-turystyczną gminy Strzegowo (link).

Przepiękna okolica na odpoczynek połączony z geoedukacją, spacer wzdłuży meandrującej rzeki Wkry niezapomniany:) Polecam!


 Widok na kompleks budynków w Centrum Kulturowo – Historycznym „Kantor Młyński”


 Ekspozycja głazów narzutowych z tablica informacyjną i mamutem Dolina rzeki Wkry z wiatą turystyczną i licznymi ławeczkami - doskonałe miejsce odpoczynku Meandry i starorzecza w dolinie rzeki Wkry


 Koryto Wkry

Produkt geoturystyczny


W ekonomii produktem jest wszystko to, co stanowi przedmiot wymiany rynkowej. Mówi się, że my konsumenci, nie kupujemy tylko sam produkt, ale raczej korzyści, których te produkty dostarczają. Produkt turystyczny jest wyjątkową odmiana produktu, gdyż jest wielowymiarowy i bardzo złożony. Taki produkt nabywa turysta, czyli ktoś, kto wyjechał ze swojego miejsca zamieszkania nie w celach zarobkowych i wykupił co najmniej jeden nocleg (choć to ostatnie jest dyskusyjne).
W literaturze można doszukać się haseł typu „geo-product” lub „geotourism product”, nawet w oficjalnych dokumentach UNESCO. Terminy te są rozmaicie charakteryzowane, analizowane pod różnym kątem i ciągle rozwijane. Ten temat został poruszony również w pierwszym polskojęzycznym podręczniku do geoturystyki (Migoń P. 2012. Geoturystyka. Wydawnictwo naukowe PWN).

Geo-produkt to taki rodzaj produktu marketingowego, który został wytworzony na bazie walorów dziedzictwa geologicznego, zawiera tzw. geo-interpretacje i może mieć zastosowanie w geoturystyce.

Produkt geoturystyczny to materialne i niematerialne geo-produkty powstałe na bazie walorów przyrody nieożywionej (walorów geologicznych) i współtworzone oraz doświadczane przez turystów w związku z wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania i to zarówno przed rozpoczęciem podróży, w trakcie jej trwania, jak i w czasie pobytu i po powrocie, umożliwiając realizację celów geoturystycznych (Dryglas, Miśkiewicz 2014).

Geo-produkt będzie zatem częścią bardziej złożonej struktury jaką jest produkt geoturystyczny


Więcej można znaleźć w artykule:

Dryglas, D., Miśkiewicz, K., 2014. Construction of the geotourism product structure on the example of Poland. In: 14th GeoConferences on Ecology, Economics, Education and Legislation. International Multidisciplinary Scientific Geoconferences. pp. 155–162.