Obiekt geologiczny versus obiekt geoturystyczny

Warto zwrócić uwagę na następujący fakt:

obiekty geologiczne (czyli odsłaniające się na powierzchni Ziemi skały, minerały czy skamieniałości lub formy morfologiczne tj. jaskinie, wodospady, wulkany, doliny rzeczne, pustynie itp). to jeszcze nie są obiekty geoturystyczne! "Jeszcze nie" dlatego, że mogą się nimi stać, jeśli obiekty geologiczne zostaną przygotowane do obsługi turystów zainteresowanych geologią. Przygotowanie owe, to np. panele informacyjne ustawione przy obiekcie, tzw. tablice geoturystyczne, które przekazują uproszczone informacje dotyczące dziedzictwa geologicznego.
Oto kilka przykładów na zdjęciach:

 
Fot. 1                                                             Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 5


Podpisy do zdjęć:
Fot. 1-2. Tablica geoturystyczna i geocentrum z licznymi panelami geoturystycznymi w National Nature Reserve "Knockan Crag" (GEOPARK North West Highlands, Szkocja).
Fot. 3. Tablica informacyjna na trasie geoturystycznej (GEOPARK Rab Island, Chorwacja).
Fot. 4. Zagospodarowanie obiektów geologicznych (skamieniałe pnie drzew) w The Petrified Forest Park (GEOPARK Petrified Forest of Lesvos, Grecja).
Fot. 5. "Skalna ścieżka" w parku botaniczno-geologiczny (Lausitzer Findlingspark Nochten, Niemcy).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza