Słowa kluczowe

Kilka haseł, które pomogą wyszukać informacje dotyczące geoturystyki i dziedzin pokrewnych. Zapewne ta lista z czasem zostanie uzupełniona:

geoturystyka, turystyka geologiczna, krajoznawstwo, obiekt geoturystyczny, trasa geoturystyczna, tablica geoturystyczna, walory/atrakcje geoturystyczne, zagospodarowanie geoturystyczne, interpretacja geoturystyczna, geoturysta, ochrona przyrody nieożywionej - geoochrona, geopark, dziedzictwo geologiczne, georóżnorodność, geostanowisko, obiekt geologiczny, geoedukacja

wszystkie te terminy zostaną objaśnione niebawem...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza