Czy obiekt geoturystyczny może być chroniony?

Niezmienny konflikt na styku turystyki i ochrony przyrody wydaje się nierozwiązywalny. Niewątpliwie przemysł turystyczny zagraża cennym przyrodniczo obszarom jednak warto zastanowić się czy zawsze. Metody ochrony obiektów geologicznych są dwie: 1) całkowite zamkniecie dostępu do obiektu np. groty kryształowe w Wieliczce, 2) udostępnienie do zwiedzania ale pod pewnymi warunkami. Te warunki są kluczowe w rozwiązywaniu wspomnianego konfliktu. Będą decydować o tym w jakim stopniu dany obiekt będzie użytkowany. Stosując drugą metodę zyskujemy bardzo wiele: wpływ pieniędzy z turystyki na realizowanie celów ochrony przyrody, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez edukację, stałą kontrolę nad stanem zachowania obiektu i jego otoczenia. Przykład grot kryształowych pokazuje jednak że nie zawsze można stosować, wydawałoby się, lepszą, drugą metodę, dlatego trzeba umieć wybrać i pogodzić turystykę z ochroną przyrody. Nie wszystko można udostępnić, a to co udostępniamy, musimy zabezpieczyć i mądrze z tego korzystać.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza