Szlakiem geoturystycznym

Dobra trasa geoturystyczna powinna być tak zaplanowana, aby umiejętnie połączyć informacje typowo geologiczne z obecnością człowieka w takim otoczeniu - czyli jak warunki krajobrazowe wpływają na codzienne życie ludzi. Człowiek wykorzystuje skały i minerały od wieków, ukształtowanie terenu wpływa na kulturę, tradycję, obyczaje. Związek człowiek-litosfera jest niezaprzeczalnym walorem turystycznym
Przykład:
- oprowadzamy turystów po obszarze bogatym w wychodnie piasków, objaśniamy pochodzenie np. piasków rzecznolodowcowych łącząc z zagadnieniami zlodowaceń, akumulacją wodnolodowcową czy erozją wód lodowcowych, 
- kolejny etap to zwiedzanie piaskowni, gdzie turyści mogą zaobserwować proces wydobycia materiału skalnego, najlepiej w ujęciu historycznym
- zwiedzanie huty szkła pokazuje proces przetwarzania piasku
- ostatni etap to możliwość obejrzenia efektu pracy człowieka i wykorzystania materiału skalnego - czyli zwiedzanie wystawy wyrobów ze szkła
Idealnym rozwiązaniem jest umożliwienie geoturyście uczestniczenia w całym procesie - możliwość pobierania prób skalnych czy warsztaty rzemiosła.

.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza