Funkcje obiektów geoturystycznych

Czytając ostatnio na temat funkcji społecznych jakie spełniają różnego rodzaju obiekty i obszary, które człowiek tworzy lub przystosowuje do swoich potrzeb, pomyślałem o obiektach geologicznych. W literaturze można doszukać się już pewnych klasyfikacji, gdzie operuje się różnymi funkcjami, spróbuje więc dostosować je do obiektów geoturystycznych. Wyrózniłem 5 podstawowych funkcji jakie spełniają utworzone obiekty geoturystyczne i uszeregowałem te funkcje od najważniejszych:

- funkcja dydaktyczna/edukacyjna lub krajoznawcza czy poznawcza,
- funkcja turystyczna, rekreacyjna lub wypoczynkowa,
- funkcja ochronna, ekologiczna czy sozologiczna,
- funkcja estetyczna, krajobrazowa,
- funkcja naukowa czyli merytoryczna

.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza