Geodiversity (georóżnorodność)


Książka, której nie można pominąć ze względu na duże znaczenie zróżnicowania i jakości walorów przyrody nieożywionej w geoturystyce.
Autor tego opracowania skrupulatnie wylicza i prezentuje różne aspekty georóżnorodności rozumianej jako zróżnicowanie budowy geologicznej, form terenu i gleb oraz procesów zachodzących między nimi, choć uwzględnia też szerszy kontekst tj. zróżnicowanie klimatu, wód i wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze czy nawet znaczenie ekonomiczne, społeczne i estetyczne elementów przyrody nieożywionej dla człowieka. Polecam!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza