The Shimabara Declaration


Podpisana w maju 2012 r. w Japonii deklaracja jest bardzo obiecująca co do roli geoedukacji na obszarach geoparków UNESCO. Do główny zadań zaliczono:
- ograniczanie skutków zniszczeń spowodowanych geozagrożeniami (np. powodzie, osuwiska) poprzez edukacje np. jak zabezpieczać się przed takimi zagrożeniami, jak gospodarować otoczeniem, aby nie być narażony na straty materialne
- ograniczanie zmian klimatu poprzez stosowanie tzw. „dobrych praktyk” np. zrównoważona turystyka
- zarządzanie naturalnymi zasobami poprzez ich zrównoważone użytkowanie
- wzmocnienie świadomości społecznej co do potrzeby ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
- rozwój współpracy różnych podmiotów w obrębie geoparków – naukowców, przedsiębiorców, mieszkańców, decydentów itp. (ech, w Polsce to szczególne wyzwanie!)
- rozpoznanie georóżnorodności jako elementu zrównoważonego rozwoju geoparków  
- praca ponad podziałami :) 

Pełny tekst deklaracji zobacz tutaj

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza