Szydłowiec – kamień w budownictwie i architekturze

   Historyczna oraz współczesna zabudowa Szydłowca (woj. mazowieckie) to dobry przykład na geodziedzictwo – geologiczne uwarunkowania rozwoju kulturowego. Odkrycie w XV w. (a może i wcześniej) przydatności surowca skalnego jakim jest piaskowiec szydłowiecki (190 mln lat – dolna kreda; obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) doprowadziło do powstania lokalnego rzemiosła i wybudowania miasta. Jest tutaj gotycki kościół św. Zygmunta, wczesnorenesansowy zamek na sztucznej wyspie, późnorenesansowy ratusz, jeden z największych kirkutów w Polsce. A nieopodal kamieniołomy, z których pochodzi materiał skalny do budowy tych wspaniałych zabytków. W piaskowcu szydłowieckim można znaleźć liczne struktury sedymentacyjne oraz skamieniałości fany i flory.


Zaprojektowana ścieżka dydaktyczna wraz z przewodnikiem (J. Urban, Kowalski W. 2004 „Szydłowiec – miasto na kamieniu”) pomoże w zwiedzaniu i zapoznaniu się z historią geologiczną i kulturową obszaru.  

   

Do tego bardzo dobre centrum informacyjne w Szydłowcu i pyszna kawa po szydłowiecku :)


Polecam!


Gotycki kościół św. Zygmunta z XV w. w Szydłowcu
Gotycki kościół św. Zygmunta z XV w. w Szydłowcu


Kirkut w Szydłowcu
Kirkut w Szydłowcu


Wczesnorenesansowy Zamek Szydłowieckich i Radziwiłów w Szydłowcu
Wczesnorenesansowy Zamek Szydłowieckich i Radziwiłów w Szydłowcu

Ratusz w Szydłowcu
Ratusz w Szydłowcu

2 komentarze: