II Forum Geo-Produkt - komunikat 1

Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH oraz Geopark Kielce

zapraszają na: 

II Ogólnopolskie „Forum GEO-PRODUKT”


Organizatorzy: Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH oraz Geopark Kielce,
Miejsce: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska;
Kraków, al. Mickiewicza 30, budynek A-O, sala 213 im. Ignacego Domeyki,
Data: 27-28.10.2016


pliki do ściągnięcia: formularz zgłoszeniowykomunikat 1

TEMATY WARSZTATÓW

Tworzenie geoparków – od pomysłu do geoparku UNESCO (Jacek Koźma, Michał Poros, Robert Tarka)
 • procedury tworzenia geoparków w Polsce w świetle wymogów europejskich/globalnych geoparków UNESCO,
 • organizacja i działalność sieci geoparków UNESCO, ewaluacja i reewaluacja geoparków oraz wyzwania z tym związane dla środowiska polskiego,
 • Polskie Forum Geoparków i rada ekspercka ds. geoparków – instytucjonalizacja działań geoparkowych w Polsce – problemy i wyzwania,
 • od inicjatywy lokalnej do europejskiego geoparku – znaczenie współpracy lokalnej i regionalnej przy tworzeniu geoparków w Polsce – wybrane doświadczenia, kluczowe problemy.

Ochrona a zagospodarowanie obiektów geologicznych – aspekty prawne i organizacyjne (Agnieszka Chećko, Jan Urban, Marek Zarankiewicz)
 • pojęcie dziedzictwa geologicznego i jego ochrona konserwatorska w praktyce przygotowywania i realizacji planów ochrony,
 • aspekty prawne ochrony i zagospodarowania stanowisk geologicznych,
 • konflikty w zakresie: ochrona bio- i georóżnorodności,
 • stan obecny i potrzeby organizacji ochrony przyrody nieożywionej w Polsce.

Geologia niejedną ma twarz - edukacja i popularyzacja nauk 

o Ziemi (Andrzej Boczarowski, Julia Jankowska, Martyna Sutowicz)
 • metody i narzędzia w edukacji geologicznej – wady i zalety, koszty, dobór w zależności od odbiorców, innowacje,
 • jak skutecznie promować geologię – przykłady własnych doświadczeń, kontakt z mediami, interakcja z odwiedzającymi,
 • współpraca ze szkołami w zakresie popularyzacji nauk o Ziemi,
 • od lokalnego dziedzictwa do geoedukacji, czyli jak budować ofertę edukacyjną na bazie lokalnej geologii.

Pozyskiwanie funduszy na tworzenie i rozwój geo-produktów (Michał Poros, Małgorzata Stanasiuk-Mordalska)
 • fundusze na geoturystykę – gdzie i jak szukać?
 • formuła tworzenia projektów: czy tworzymy projekt pod program finansowy, czy szukamy programu dla stworzonego projektu?
 • projekty ,,miękkie’’ i infrastrukturalne w kontekście geoturystyki,
 • projekty partnerskie w geoturystyce – główne problemy i wyzwania.

Partnerstwo lokalne i regionalne dla rozwoju geoturystyki (Ewelina Rozpędowska, Robert Tarka)
 • jak przekonać potencjalnych partnerów do geoturystyki,
 • problemy w podejmowaniu współpracy z różnymi podmiotami: jednostkami samorządowymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego itp.,
 • jakie są oczekiwania gmin, a jakie możliwości pomysłodawców,
 • zadania jednostek naukowych w partnerstwie lokalnym i regionalnym oraz rola lokalnych przedsiębiorców.

Projektowanie tablic geoturystycznych (Krzysztof Miśkiewicz, Ewa Welc, Witold Wesołowski)
 • potencjał edukacyjny geostanowisk w kontekście wyboru i przygotowania tematów do prezentacji na tablicach geoturystycznych,
 • geointerpretacja czyli konstrukcja tekstu i wybór metod graficznych dla szerokiego grona odbiorców,
 • sposoby prezentacji zagadnień geologicznych – przykłady dobre i złe,
 • wybrane doświadczenia w odbiorze paneli geoturystycznych przez turystów.

1 komentarz: