Kraków geoturystyczny. Wycieczka 1 - Tyniec i opactwo Benedyktynów

Spacer po Krakowie może dostarczyć wiele ciekawych odkryć geoturystycznych. W pierwszym cyklu, który chciałbym systematycznie uzupełniać pokażę atrakcje geoturystyczne jednego z najpiękniejszych miast Polski.

Zaczynamy od Tyńca i przepięknego odcinka przełomowego Wisły. Miejsce bardzo dobrze znane krakowianom (i nie tylko) ze względu na opactwo Benedyktynów. Zlokalizowany jest on na wapiennym wzgórzu zrębowym, czyli wyniesieniu terenu, które ograniczone jest uskokami, po których zostało to wzgórze wypiętrzone. Nieopodal znajduje się tektonicznie obniżona cześć zwana zapadliskiem, po którym płynie obecnie Wisła. Przełom zatem nie jest typowym przełomem rzecznym, ale pozornym, gdyż rzeka nie wcięła się w podłoże skalne, ale wykorzystała istniejące już wcześniej zapadlisko. Cały Tyniec zbudowany jest z podobnych wzniesień i obniżeń tektonicznych ograniczonych wieloma uskokami, co jest efektem fałdowania Karpat i napierania na wapienne skały Tyńca. Miało to miejsce w miocenie, kilkanaście mln lat temu. Myli się jednak ten, kto myśli że proces ten już się zakończył. Dowodem na to iż tak nie jest są wapienne głazy pod opactwem, które oderwały się od ściany skalnej i spadły na skutek trzęsienia ziemi, które miało miejsce prawdopodobnie w XVIII w.

   
Widok na dolinę Wisły i opactwo Benedyktynów od strony Piekar


Przełom Wisły pod Tyńcem jest najwęższą doliną w całym biegu Wisły, od Karpat po ujście do Morza Bałtyckiego


Skałki wapienne pod opactwem Benedyktynów w Tyńcu


Głazy wapienne pod opactwem - świadectwo trzęsień ziemi w Polsce

Wzgórze zrębowe wraz z opactwem w Tyńcu


Autor na wycieczce geoturystycznej w Tyńcu:)

1 komentarz:

  1. Przyznam, że dopiero w tym roku miałam okazję pierwszy raz udać się do Tyńca, jesienią jest tam rzeczywiście pięknie i napewno będę tam wracać. Bardzo ciekawy blog (trafiłam tutaj szukając informacji o Tyńcu), organizujesz wycieczki geoturystyczne? Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń