Rezerwat przyrody Bonarka - tablica geoturystyczna

Czytelna, skondensowana informacja umieszczona na terenowym panelu turystycznym to podstawa sukcesu. Wydaje mi się że przykład z krakowskiej Bonarki można uznać za zadowalający. Pomysł prosty, wykonanie estetyczne, plus kwintesencja wiedzy. No może brakuje tabeli stratygraficznej, można by trochę więcej o skamieniałościach, ale nie czepiajmy się szczegółów. Ta tablica jest całkiem niezła, a wykonana została jeszcze przed "boomem" geoturystycznym:)..

Czy obiekt geoturystyczny może być chroniony?

Niezmienny konflikt na styku turystyki i ochrony przyrody wydaje się nierozwiązywalny. Niewątpliwie przemysł turystyczny zagraża cennym przyrodniczo obszarom jednak warto zastanowić się czy zawsze. Metody ochrony obiektów geologicznych są dwie: 1) całkowite zamkniecie dostępu do obiektu np. groty kryształowe w Wieliczce, 2) udostępnienie do zwiedzania ale pod pewnymi warunkami. Te warunki są kluczowe w rozwiązywaniu wspomnianego konfliktu. Będą decydować o tym w jakim stopniu dany obiekt będzie użytkowany. Stosując drugą metodę zyskujemy bardzo wiele: wpływ pieniędzy z turystyki na realizowanie celów ochrony przyrody, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez edukację, stałą kontrolę nad stanem zachowania obiektu i jego otoczenia. Przykład grot kryształowych pokazuje jednak że nie zawsze można stosować, wydawałoby się, lepszą, drugą metodę, dlatego trzeba umieć wybrać i pogodzić turystykę z ochroną przyrody. Nie wszystko można udostępnić, a to co udostępniamy, musimy zabezpieczyć i mądrze z tego korzystać.

Rudno

Brekcja wulkaniczna (wulkaniczno-piroklastyczna?) w nieczynnym kamieniołomie melafiru (odmiana bazaltu) w Rudnie

Wąwóz Homole

Kolejny, zagospodarowany obiekt geoturystyczny z Małopolski - rezerwat przyrody Wąwóz Homole, w którym można znaleźć dowody na górotwórcze procesy w Karpatach, dawne procesy ale i działające współcześnie. Blok Homoli ciągle się podnosi!

Czasław

Struktura sedymentacyjna widoczna na powierzchni piaskowca w nieczynnym kamieniołomie w Czasławiu - ślad działalności organizmów na dnie morza tzw. bioglif
.

Nieczynny kamieniołam w Żegocinie

Obiekt geoturystyczny z prawdziwego zdarzenia - zagospodarowany, z tablicą geoturystyczną


Odsłonięcie typowego fliszu - osadu głębokomorskiego!. Tak, wędrując po Beskidach musimy mieć świadomość, że skały, które widzimy to skały morskie.Geneza powstania tych utworów jest bardzo ciekawa ale przedstawienie jej w sposób popularnonaukowy, dla turystów, to duże wyzwanie:)
.

Majówka geoturystyczna cz. 2

Pogoda nie dopisała, dlatego zdjęcia innych obiektów z innego czasu:)

 Wielka Siklawa w Tatrach Wysokich

 Andezyt z Góry Wżar

 Małe Pieniny

Wykwity aragonitu w Jaskini Aragonitowej na Słowacji