Diable Skały na Bukowcu

Rezerwat Diable Skały w miejscowości Bukowiec na Pogórzu Rożnowskim to jeszcze jedno zgrupowanie form skałkowych w Karpatach. Skałki zbudowane są z piaskowca ciężkowickiego, podobnie jak Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach czy Prządki koło Krosna. Różni się jednak od wymienionych choćby ze względu na mniejszy ruch turystyczny, większe zalesienie i szczegółowymi opracowaniami w formie tablic informacyjnych w terenie. Opisy dotyczą jednak głównie przyrody ożywionej, a z geoturystycznego punktu widzenia można wykorzystać następujące zagadnienia:
- tworzenie się piaskowców w praoceanie Tetyda kilkadziesiąt mln lat temu, osadów należących do tzw. fliszu występującego powszechnie w Karpatach
- struktury sedymentacyjne i inne cechy wykształcenia osadów, które pretendują do zakwalifikowania ich do kanałowej części stożka podmorskiego - specyficznej sukcesji sedymentacyjnej charakteryzującej głębokomorską sedymentacje okruchową
- skoro skały powstałe w morzu obserwujemy teraz na lądzie spokojnie możemy wykorzystać wiadomości związane z fałdowanie i wypiętrzeniem Karpat jako efekt mioceńskiej kolizji kontynentów: Afrykańskiego i Euroazjatyckiego
- formowanie skałek i ich fantazyjnych kształtów (szczególnie piękne struktury komórkowe) to efekt różnorakich procesów wietrzenia i erozji - dodatkowo kłania się temat zlodowaceń i strefy peryglacjalnej obecnej zapewne na tym obszarze
- wykorzystanie piaskowców przez człowieka, a więc zagadnienie surowcowe - piaskowce to częsty materiał budowlany wykorzystywany na lokalne potrzeby
- piaskowce ciężkowickie to skały zbiornikowe dla ropy naftowej, a to daje nam duże możliwości przedstawienia zagadnień surowcowych, złożowych, górniczych itp.łącznie z Łukasiewiczem i jego genialnym odkryciu, w końcu Karpaty to kolebka światowego przemysłu naftowego!
- jest jeszcze jaskinia, i to bardzo nietypowa choć typowa dla Karpat;) można by powiedzieć pseudo-jaskinia, bo to jaskinia szczelinowa, związana z powstawaniem osuwisk
- i jeszcze wiele innych tajemnic geoturystycznych:)

Polecam stronę internetową o rezerwacie http://www.diableskaly.info
Polecam to piękne miejsce!

.

Szlakiem geoturystycznym

Dobra trasa geoturystyczna powinna być tak zaplanowana, aby umiejętnie połączyć informacje typowo geologiczne z obecnością człowieka w takim otoczeniu - czyli jak warunki krajobrazowe wpływają na codzienne życie ludzi. Człowiek wykorzystuje skały i minerały od wieków, ukształtowanie terenu wpływa na kulturę, tradycję, obyczaje. Związek człowiek-litosfera jest niezaprzeczalnym walorem turystycznym
Przykład:
- oprowadzamy turystów po obszarze bogatym w wychodnie piasków, objaśniamy pochodzenie np. piasków rzecznolodowcowych łącząc z zagadnieniami zlodowaceń, akumulacją wodnolodowcową czy erozją wód lodowcowych, 
- kolejny etap to zwiedzanie piaskowni, gdzie turyści mogą zaobserwować proces wydobycia materiału skalnego, najlepiej w ujęciu historycznym
- zwiedzanie huty szkła pokazuje proces przetwarzania piasku
- ostatni etap to możliwość obejrzenia efektu pracy człowieka i wykorzystania materiału skalnego - czyli zwiedzanie wystawy wyrobów ze szkła
Idealnym rozwiązaniem jest umożliwienie geoturyście uczestniczenia w całym procesie - możliwość pobierania prób skalnych czy warsztaty rzemiosła.

.

Geosilesia

Dzisiaj chciałbym szczególnie wyróżnić stronkę www.geosilesia.pl, która w mojej ocenie jest dobrym przykładem na to jak należy promować dziedzictwo geologiczne całego województwa. Bardzo bogata baza informacji pokazuje jak dużo dzieje się w woj. śląskim, które ze względu na swoją górniczą tradycje i położenie geograficzne posiada wysokie walory geoturystyczne.
Gratulacje dla autorów strony i wszystkich pomysłodawców i realizatorów geoturystyki śląska!