Piaskowiec tumliński

Niedaleko od Kielc, w miejscowości Tumlin, znajduje się ciekawy rezerwat przyrody "Kręgi Kamienne" (albo jak kto woli "Kamienne kręgi na Grodowej"). Wiśniowoczerwone piaskowce, eksploatowane nieopodal w kopalni Tumlin-Gród są nietypowe - dokumentują sedymentacje lądową w środowisku pustynnym. Mamy więc do czynienia z kopalnymi wydmami - skamieniałym fragmentem pustyni, która istniała tutaj na przełomie permu i triasu (co nie jest jeszcze rozstrzygnięte). Możemy podziwiać struktury sedymentacyjne, w szczególności wielkoskalowe warstwowanie skośne, kopalne elementy rzeźby: nisze deflacyjne, zagłębienia po kałużach, stawach, koryta cieków, a także mikrostruktury: ripplemarki, szczeliny z wysychania, zwitki błotne. Ciekawostką jest występowanie skamieniałości śladowych - tropów gadów, które odcisnęły swoje stópki na piasku :)
Wielce ciekawy obiekt geoturystyczny!Pierwszy wpis w Nowym Roku

Oj długo już nie post-uje ale to przez nadmiar obowiązków, jak zawsze:)
Ale kilka słów na ten Nowy Rok 2012:
- uważam, że geoturystyka to naprawdę przyszłość w popularyzacji nauk o Ziemi, rozwija się, a jakże, ale wciąż małe jest zainteresowanie rodzimych środowisk naukowych,
- jako nowy członek redakcji czasopisma  "Geoturystyka" widzę dużą potrzebę rozreklamowania tegoż
- jako krajowy reprezentant europejskiej organizacji ProGEO mam nadzieje na połączenie geoochrony i geoturystyki dla ochrony geostanowisk przez turystyczne ich udostępnienie, bazy obiektów to my mamy, a jakże, ale te obiekty trzeba udostępniać, zabezpieczać, promować itp.
- za najważniejsze w geoturystyce uważam geointerpretację - czyli sposoby przekazywania trudnych informacji szerokiemu gronu odbiorców, temu tematowi mam nadzieję poświęcic więcej uwagi w przyszłości
- geoparki to geoturystyka, geoparki to rozwój, geoparki to nowe miejsca pracy
- geoturystyka jest młoda i dla młodych, siły roboczej trzeba tutaj szukać;)
To tyle...
Pozdrawiam