Piaskowiec tumliński

Niedaleko od Kielc, w miejscowości Tumlin, znajduje się ciekawy rezerwat przyrody "Kręgi Kamienne" (albo jak kto woli "Kamienne kręgi na Grodowej"). Wiśniowoczerwone piaskowce, eksploatowane nieopodal w kopalni Tumlin-Gród są nietypowe - dokumentują sedymentacje lądową w środowisku pustynnym. Mamy więc do czynienia z kopalnymi wydmami - skamieniałym fragmentem pustyni, która istniała tutaj na przełomie permu i triasu (co nie jest jeszcze rozstrzygnięte). Możemy podziwiać struktury sedymentacyjne, w szczególności wielkoskalowe warstwowanie skośne, kopalne elementy rzeźby: nisze deflacyjne, zagłębienia po kałużach, stawach, koryta cieków, a także mikrostruktury: ripplemarki, szczeliny z wysychania, zwitki błotne. Ciekawostką jest występowanie skamieniałości śladowych - tropów gadów, które odcisnęły swoje stópki na piasku :)
Wielce ciekawy obiekt geoturystyczny!Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza