Geointerpretacja

Geointerpretacja - czyli interpretowanie (przetwarzanie) wiedzy z zakresu nauk geologicznych (nauk o Ziemi) w taki sposób aby wiedza ta (język naukowy) była zrozumiała i atrakcyjna dla turystów niezależnie od wieku, stopniu wykształcenia, zdobytej wiedzy itp. Rozwój geointerpretacji uważam za jedno z najistotniejszych zadań geoturystyki. Język nauki jest często językiem hermetycznym, zrozumiałym w wąskich kręgach specjalistów zajmujących się daną dziedziną naukową. Ilość takiej literatury jest ogromna, lecz dla celów popularyzatorskich wymaga reinterpretacji.

Typowym przykładem geointerpretacji jest przedstawianie geologicznej skali czasu w skali ludzkiego zycia. Nie jest łatwo wyobrazić sobie i posługiwać się milionami lat. Stworzono więc model, gdzie wiek Ziemi czyli 4,5 mld lat zrównano z 1 rokiem. Jedna sekunda odpowiada tutaj 143 latom. O północy, z początkiem roku powstaje Ziemia, a 31 grudnia osiąga teraźniejszość. Wówczas zdarzenia w historii Ziemi zapisujemy w kalendarzu, i tak np. pierwsze ślady życia 16 kwietnia, pierwsze rośliny lądowe 28 listopada, wymarcie dinozaurów 26 grudnia, a pojawienie się człowieka 31 grudnia ok godz. 18!.  Taka skala czasu jest dla nas o wiele bardziej czytelna niż typowa tabela stratygraficzna.

Obecnie coraz więcej podręczników geologii (szczególnie tych amerykańskich) stawia na wizualizacje w interpretowaniu faktów. Pojawiają się blokdiagramy, rożnego rodzaju rysunki ułatwiające zrozumienie zagadnienia. W tym zakresie oprócz wiedzy potrzebna jest wyobraźnia, kreatywność, a także umiejętności manualne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza