Dziedzictwo geologiczne jako marka karpacka

W dniach 13-14 września 2014 r. w Rzeszowie odbywa się trzecia edycja międzynarodowych targów Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy. Geoturystyka też tam będzie:)Będziemy promować idee geoturystyki i geoparków oraz zachęcać do działań w tym zakresie w Karpatach. Dziedzictwo geologiczne jako marka karpacka? Obszar ten ma szczególne walory przyrodnicze występujące tutaj w formie mało przekształconej przez człowieka. Bogactwo skał i form morfologicznych daje duże możliwości dla rozwoju geoturystyki - głębokie wąwozy i doliny przełomowe, formy skałkowe, wodospady, źródła mineralne, skamieniałości, jaskinie, torfowiska, osuwiska, gołoborza, ślady zlodowaceń, górnictwo solne i naftowe, kruszce, kamień w architekturze itd. Geoparki, jako rodzaj złożonego produktu turystycznego, to oddolny ruch społeczny na rzecz promocji dziedzictwa geologicznego wpierany przez UNESCO. W Karpatach, idea geoparków pomogłaby integracji regionów i zrównoważonego ich rozwoju dla dobra przyrody i kultywowania tradycji. Zapraszamy do naszego stoiska nr 26 oraz do udziału w panelach dyskusyjnych


Panel dyskusyjny - Marka Karpacka CARPATHIABrak komentarzy:

Publikowanie komentarza