Produkt geoturystyczny


W ekonomii produktem jest wszystko to, co stanowi przedmiot wymiany rynkowej. Mówi się, że my konsumenci, nie kupujemy tylko sam produkt, ale raczej korzyści, których te produkty dostarczają. Produkt turystyczny jest wyjątkową odmiana produktu, gdyż jest wielowymiarowy i bardzo złożony. Taki produkt nabywa turysta, czyli ktoś, kto wyjechał ze swojego miejsca zamieszkania nie w celach zarobkowych i wykupił co najmniej jeden nocleg (choć to ostatnie jest dyskusyjne).
W literaturze można doszukać się haseł typu „geo-product” lub „geotourism product”, nawet w oficjalnych dokumentach UNESCO. Terminy te są rozmaicie charakteryzowane, analizowane pod różnym kątem i ciągle rozwijane. Ten temat został poruszony również w pierwszym polskojęzycznym podręczniku do geoturystyki (Migoń P. 2012. Geoturystyka. Wydawnictwo naukowe PWN).

Geo-produkt to taki rodzaj produktu marketingowego, który został wytworzony na bazie walorów dziedzictwa geologicznego, zawiera tzw. geo-interpretacje i może mieć zastosowanie w geoturystyce.

Produkt geoturystyczny to materialne i niematerialne geo-produkty powstałe na bazie walorów przyrody nieożywionej (walorów geologicznych) i współtworzone oraz doświadczane przez turystów w związku z wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania i to zarówno przed rozpoczęciem podróży, w trakcie jej trwania, jak i w czasie pobytu i po powrocie, umożliwiając realizację celów geoturystycznych (Dryglas, Miśkiewicz 2014).

Geo-produkt będzie zatem częścią bardziej złożonej struktury jaką jest produkt geoturystyczny


Więcej można znaleźć w artykule:

Dryglas, D., Miśkiewicz, K., 2014. Construction of the geotourism product structure on the example of Poland. In: 14th GeoConferences on Ecology, Economics, Education and Legislation. International Multidisciplinary Scientific Geoconferences. pp. 155–162.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza