I Ogólnopolskie Forum pt "GEO-PRODUKT: od geologii do produktu turystycznego"


geo-produkty to taki rodzaj materiałów, obiektów, usług, wydarzeń, idei itp., które mają powiązania z geologią i obiektami geologicznymi i górniczymi (np. skały, minerały, skamieniałości, jaskinie, formy skałkowe, wodospady, źródła, jeziora, przełomy rzeczne, góry, nieczynne kamieniołomy itp.), Forum skierowane jest m.in. do tych, którzy chcieliby poszerzyć ofertę turystyczną o zagadnienia geologiczno-górnicze

Klasyfikacja geo-produktów wraz z przykładami:


Prezentacja dotycząca geoproduktów: link

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza